All Review camera

  • [Preview]: Canon 5D mark III ภาคสอง - อ่านให้หายเบื่อ พร้อมรีวิว 600Ex RT / 1D-X / G1X

    ทีมงานTechXcite |2 เม.ย. 2555 14:04

    camera 50767
    [Preview]: Canon 5D mark III ภาคสอง - อ่านให้หายเบื่อ พร้อมรีวิว 600Ex RT / 1D-X / G1X

    หลังจากที่กระทู้แรกเหมือนจะเป็นกระทู้โชว์น้าป๋วยไป เอาเป็นว่ามาทำความรู้จักกับ 5D III กันในแบบเจาะลึกกันบ้าง เพราะจริงๆ ในงานนอกจากจะได้ลองกันพอสมควรแล้ว ในฐานะที่ใช้ 5D อยู่เดิม ก็ต้องบอกเลยว่า กล้องนี้เปลี่ยนอารมณ์คนใช้ 5D เดิมไปได้เลยครับ