รวมข้อมูลเกี่ยวกับ: AR Maps

  • Google ให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟน Pixel ใช้งาน AR Maps บน Google Maps ได้แล้ว

    MheeYokLoh |9 พ.ค. 2562 10:41

    newsapps-android 925
    Google ให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟน Pixel ใช้งาน AR Maps บน Google Maps ได้แล้ว

    Google ประกาศเปิดตัว AR Maps บน Google Maps ไปตั้งแต่เมื่อปีก่อน แต่เนื่องด้วยประสิทธิภาพยังไม่ดีเท่าที่ควร จึงได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมต่อเนื่องเรื่อยมา จนในที่สุด Google ได้ส่ง AR Maps ให้กับผู้ใช้ Pixel ได้ใช้งานกันแล้ว