รวมข้อมูลเกี่ยวกับ: SMSOfficer

  • ไมโครซอฟท์ SMSOfficer ตัวเสริมใหม่ของ Outlook 2007

    ทีมงานTechXcite |9 เม.ย. 2551 09:13

    7990
    ไมโครซอฟท์ SMSOfficer ตัวเสริมใหม่ของ Outlook 2007

    ยุคนี้เป็นยุคของการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดนจริงๆ เมื่อประมาณ 20-30 ปีที่แล้ว หากเราจะติดต่อสื่อสารกัน วิธีที่นิยมที่สุด คงหนีไม่พ้นจดหมาย แต่โลกเราก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ จนถึงยุคนี้ เป็นยุคของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรารู้จักกันดีในนาม