รวมข้อมูลเกี่ยวกับ: Windows11

  • สุดยอด!! Microsoft แก้ปัญหาจอฟ้าได้แล้ว โดยเปลี่ยนมันเป็นจอสีดำแทน!

    กู๊ดดรีม |4 ก.ค. 2564 16:26

    news 1139
    สุดยอด!! Microsoft แก้ปัญหาจอฟ้าได้แล้ว โดยเปลี่ยนมันเป็นจอสีดำแทน!

    Microsoft ได้ทำการทดสอบ Windows 11 ไปเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบในหลายจุดด้วยกัน ซึ่งส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการเปลี่ยนหน้าจอสีฟ้าที่ได้รับฉายาว่าเป็นจอสีฟ้าแห่งความตาย ที่มักจะแสดงขึ้นเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ เป็นจอสีดำแทนพร้อมฉายาจอสีดำแห่งความตาย