รวมข้อมูลเกี่ยวกับ: multi-monitor

  • Windows 11 หลุดข้อมูลใหม่ รองรับการใช้งานหลายหน้าจอมากขึ้น

    MheeYokLoh |22 มิ.ย. 2564 12:00

    newsnotebook 2011
    Windows 11 หลุดข้อมูลใหม่ รองรับการใช้งานหลายหน้าจอมากขึ้น

    Windows 10 ถือเป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้มายาวนานหลายปีแล้ว ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกตอนที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ยังใช้จอเพียงจอเดียวเท่านั้น ซึ่งในปี 2021 นี้มีผู้ใช้หน้าจอมากกว่า 1 จอมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง