โตชิบาพร้อมแล้วสำหรับ Windows8 ส่ง convertible Ultrabook™สั่งงานแบบสัมผัส

จารย์บอย | 8 มี.ค. 2556 08:34:27

3021

VIEWS จารย์บอย

โตชิบาพร้อมแล้วสำหรับ Windows8 ส่ง convertible Ultrabook™สั่งงานแบบสัมผัส