Channel : ถ่ายกล้วย EP6 : สร้างฉากหลังโบเก้อลังการไว้ใช้เองที่บ้าน

น้าป๋วย | 24 มิ.ย. 2558 16:37:46

4454

VIEWS น้าป๋วย

Channel : ถ่ายกล้วย EP6 : สร้างฉากหลังโบเก้อลังการไว้ใช้เองที่บ้าน

Channel : ถ่ายกล้วย EP6 : สร้างฉากหลังโบเก้อลังการไว้ใช้เองที่บ้าน

หลายครั้งหลายคราที่เห็นช่างภาพออกไปถ่ายโบเก้สวยๆมาอวดกัน ครั้นจะเอาไฟมาระโยงระยางสร้างโบเก้ในการถ่ายภาพเองอาจจะยุ่งยาก แต่คลิปนี้จะนำเสนอเทคนิค รวมถึงเอาวัสดุที่หาได้ง่ายๆในบ้านมาพลิกแพลงเป็นอุปกรณ์สุดเจ๋งจนกลายเป็นฉากหลังโบเก้สุดอลังการไว้ถ่ายรูปเล่นกัน จะเป็นอย่างไร ไปติดตามชมกันได้เลย

ชื่อรายการ  :  ถ่ายกล้วย  ตอนที่ 6 : สร้างฉากหลังโบเก้อลังการไว้ใช้เองที่บ้าน

ความยาวของคลิป  :  3.09 นาที