Camera : Sony ประกาศเทคโนโลยี Animal Eye AF และเตรียมความพร้อม จะมีเลนส์ E-Mount เพิ่ม 12 รุ่นในอนาคต

น้าป๋วย | 26 ก.ย 2561 10:55:59

2604

VIEWS น้าป๋วย

Camera : Sony ประกาศเทคโนโลยี Animal Eye AF และเตรียมความพร้อม จะมีเลนส์ E-Mount เพิ่ม 12 รุ่นในอนาคต