VDO iFix ลองของ ทดสอบความอึดของ iPhone 4

ทีมงานTechXcite | 24 มิ.ย. 2553 21:10:08

4494

VIEWS ทีมงานTechXcite

VDO iFix ลองของ ทดสอบความอึดของ iPhone 4

:: iFix for iPhone 4 ::

 

จากที่เราเคยได้รับข่าวสารมาจะพบว่า iFix นั้นกล้าที่จะทำอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทำกัน ไม่ว่าจะเป็น iPad ที่มีการเปิดตัวไม่ทันข้ามวัน iFix ก็ได้ทำการชำแหละและทดสอบกันเห็นๆ กันไปแล้ว จนครั้งนี้ iPhone 4 ได้กำหนดคลอดออกมา ก็โดนอีกเช่นเคยครับ

โดย iPhone 4 นั้นโดนหนักกว่า iPad ที่มีเพียงแค่การชำแหละ แต่ iPhone 4 ได้มีกลุ่มคนที่สงสัยถึงความแข็งแรงของ iPhone 4 ที่มีส่วนประกอบของจอแก้ว ทำให้ไม่มั่นใจในส่วนของความแข็งแรง ซึ่ง iFix ก็ได้ทำการทดสอบกันเห็นๆ แล้วครับ


By MeclozA