Samsung Galaxy S10 จะมีระบบชาร์จไร้สายให้โทรศัพท์เครื่องอื่นเยอะถึง 9W

MheeYokLoh | 5 ก.พ. 2562 22:47:06

3434

VIEWS MheeYokLoh

Samsung Galaxy S10 จะมีระบบชาร์จไร้สายให้โทรศัพท์เครื่องอื่นเยอะถึง 9W

Samsung Galaxy S10 จะมีระบบชาร์จไร้สายให้โทรศัพท์เครื่องอื่นเยอะถึง 9W

สมาร์ทโฟนเรือธงของ Samsung ส่วนใหญ่จะให้ระบบชาร์จไร้สาย หรือ wireless charging มาให้อยู่เสมอครับ แต่จากข้อมูลล่าสุดจาก FCC ระบุว่า Samsung Galaxy S10 ทั้ง 3 รุ่น ประกอบไปด้วย S10, S10+ และ S10E จะมาพร้อมระบบ reverse wireless charging หรือระบบที่ใช้มือถือชาร์จให้เครื่องอื่นที่รองรับระบบชาร์จไร้สายด้วยกันได้ แถมยังระบุว่าจะชาร์จได้ที่ 9W ด้วย

และเมื่อเทียบกับระบบ reverse wireless charging แบบเดียวกันกับของ Huawei ซึ่งจากข้อมูลจาก GSMArena ระบุว่าสามารถชาร์จได้ที่ 5W เท่านั้น

ส่วนระบบชาร์จไร้สายแบบใช้ที่ชาร์จของ Samsung เองระบุว่า Samsung Galaxy S10 จะชาร์จได้ที่ 15W เช่นเดียวกับชาร์จแบบเสียบสายชาร์จก็จะชาร์จได้ที่ 15W เช่นกัน ซึ่งอาจจะเร็วไม่สุด แต่ก็ถือว่าเร็วใช้ได้ครับ 

source: gsmarena