Samsung Galaxy Note 10 จะมาพร้อมกล้องหลังเรียงแบบใหม่ในแนวตั้ง และมีกล้องหน้า punch hole

MheeYokLoh | 21 พ.ค. 2562 12:27:25

3026

VIEWS MheeYokLoh

Samsung Galaxy Note 10 จะมาพร้อมกล้องหลังเรียงแบบใหม่ในแนวตั้ง และมีกล้องหน้า punch hole

มีข้อมูลวงในเปิดเผยมาจากเจ้าของทวิตเตอร์ข่าว Samsung ชื่อดัง Ice Universe ทวิตข้อมูลออกมาว่า Samsung Galaxy Note 10 (โค้ดเนม Da Vinci) อาจเปลี่ยนตำแหน่งกล้องหน้า และกล้องหลังในรูปแบบใหม่

โดยกล้องหน้า (ที่อาจมีมากกว่า 1 ตัว) อาจถูกวางบนหน้าจอ หรือที่เรียกว่ารู punch hole แบบที่ใช้อยู่ตอนนี้บน Galaxy S10+ ส่วนกล้องหลังที่มีข่าวว่าจะมีทั้งหมด 3 ตัว จะเปลี่ยนการเรียงแบบใหม่ จากเดิมที่เรียงในแนวนอน จะเปลี่ยนไปเรียงกันในแนวตั้งแทน

ส่วนตัวกล้องอาจไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ คือจะเหมือนที่ใช้อยู่บน Galaxy S10+ หลังมีข่าวว่าเซ็นเซอร์กล้อง 64 ล้านพิกเซลตัวใหม่นั้น จะไม่ได้อยู่บน Note 10 แต่จะเป็น Galaxy S11 ในปีหน้าแทน ซึ่งรุ่นนี้จะมีโค้ดเนมว่า Picasso อีกด้วย

source: gsmarena