ไมโครซอฟท์เปิดเวทีออนไลน์ ชวนเยาวชนไทยประชันฝีมือไอทีเพื่อการเรียนรู้

ทีมงานTechXcite | 19 ก.ค. 2553 10:56:55

2980

VIEWS ทีมงานTechXcite

ไมโครซอฟท์เปิดเวทีออนไลน์ ชวนเยาวชนไทยประชันฝีมือไอทีเพื่อการเรียนรู้

ไมโครซอฟท์เปิดเวทีออนไลน์ ชวนเยาวชนไทยประชันฝีมือไอทีเพื่อการเรียนรู้
ในโครงการ “Microsoft IT Youth Challenge 2011”

เปิดรับสมัครวันนี้ – 15 พฤศจิกายนศกนี้

กรุงเทพฯ – 19 กรกฏาคม 2553 – หลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีกับการเฟ้นหาเยาวชนรุ่นใหม่ ผู้สร้างสรรค์ผลงานไอทีเพื่อการเรียนรู้ ล่าสุด บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จับมือกระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครผลงานสร้างสรรค์ด้านไอทีสำหรับเยาวชนไทย ในโครงการ “ไมโครซอฟท์ ไอที ยูธ แชลเลนจ์ 2011 – Microsoft IT Youth Challenge 2011” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยมีความสนใจ และใฝ่รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านไอทีแก่เยาวชน

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดของไมโครซอฟท์ ภายใต้ชื่อ Microsoft Partners in Learning ซึ่งมีเป้าหมายในการลดช่องว่างด้านเทคโนโลยีเพื่อมุ่งไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เพื่อนำเสนอมุมมองและการสร้างสรรค์ผลงานไอทีของเยาวชนไทย และนำมาต่อยอดการศึกษาอย่างไม่สิ้นสุด ซึ่งตลอดระเวลาดำเนินงาน 6 ปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Microsoft IT Youth Challenge จำนวนมากกว่า 7,000 คน  

โครงการ “ไมโครซอฟท์ ไอที ยูธ แชลเลนจ์ 2011 - Microsoft IT Youth Challenge 2011” ที่จัดขึ้นในปีนี้ จะเป็นการรับสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผ่านช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.pil.in.th โดยมีรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด ดังนี้  

•    นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ส่งผลงานที่พัฒนาด้วยโปรแกรม Microsoft Paint ภายใต้หัวข้อ “วาดภาพนิทานประกอบคำบรรยาย” โดยเลือกดาวน์โหลดเนื้อหาของนิทานที่สนใจ จากนั้นวาดภาพประกอบให้สวยงามตรงตามเนื้อเรื่อง  

•    นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ส่งผลงานที่พัฒนาด้วยโปรแกรม Microsoft Excel สร้างเกมส์คณิตศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “เกมสนุกคิด” โดยสร้างเกมที่มีเป้าหมายเพื่อการคิด วิเคราะห์ ไม่จำกัดกลุ่มสาระวิชา ไม่จำกัดเนื้อหา  

•    นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ส่งผลงานในหัวข้อ “โครงงานมหัศจรรย์บน Windows Live Space” สร้างสรรค์และปฏิบัติโครงงานจริงในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 15 กรกฏาคม - 15 พฤศจิกายน ในปีการศึกษา 2553 โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการภายในช่วงเวลาข้างต้น และตลอดช่วงเวลาของการดำเนินงานให้รายงานผลการดำเนินงานทุกขั้นตอนบนพื้นที่ออนไลน์ ของ Windows Live Space พร้อมใส่ภาพประกอบที่สวยงามและเหมาะสม

•    นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6 ส่งผลงานในหัวข้อ “สื่อการเรียนรู้จาก Microsoft MultiPoint  ด้วยโปรแกรม Mischief” โดยการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Mischief และมีเนื้อหาอ้างอิงจาก 8 กลุ่มสาระวิชา   

ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะทำการคัดเลือกผลงานและประกาศผลให้ทราบทางเว็บไซต์ www.pil.in.th ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้รับแจ้งผล เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในเดือนมกราคม 2554 ผู้ชนะจะได้รับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการและบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 – 15 พฤศจิกายน 2553 ผ่านทางเว็บไซต์ www.pil.in.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ITYC2011@pil.in.th โทรศัพท์ 082-341-4905 หรือ 089-220-3351