Google Assistant เริ่มอ่านข้อความ และตอบกลับบนแอป third-party ได้แล้วในบางแอป

MheeYokLoh | 5 ส.ค. 2562 10:49:39

1338

VIEWS MheeYokLoh

Google Assistant เริ่มอ่านข้อความ และตอบกลับบนแอป third-party ได้แล้วในบางแอป

Google Assistant เริ่มอ่านข้อความ และตอบกลับบนแอป third-party ได้แล้วในบางแอป

แอปพลิเคชัน Google App บนสมาร์ทโฟนถูกอัพเกรด ยกระดับขึ้นอีกครั้ง โดยสามารถทำงานร่วมกับแอปส่งข้อความตัวอื่นๆ ให้สามารถใช้งาน voice commands ได้แล้ว โดยการเปิดใช้งานคุณต้องเจ้าไปอนุญาตให้แอปสามารถเข้าถึงตัวการแจ้งเตือนได้ ซึ่งจะทำให้ Google App สามารถอ่านข้อความที่ถูกส่งเข้ามาในแอปอื่นๆ แบบ third-party รวมถึงคุณสามารถตอบกลับด้วยเสียงผ่าน Google Assistant ได้

การเริ่มต้นใช้งาน ให้คุณเปิดตัว Google Assistant ขึ้นมา จากนั้นพูดว่า “read my messages” ระบบจะมีการขออนุญาตการเข้าถึงขึ้นมา เมื่ออนุญาตแล้ว ระบบจะอ่านข้อความใหม่ และถามคุณว่าจะตอบอย่างไรด้วยเสียง

แอปตอนนี้ที่รองรับตามรายงานระบุว่าจะมี WhatsApp, Telegram, Slack, GroupMe, Discord, และ Facebook Messenger นั่นเอง

source: gsmarena