Google Maps เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ แปลชื่อสถานที่ เพื่อให้เดินทางในต่างประเทศได้สะดวกขึ้น

MheeYokLoh | 15 พ.ย. 2562 10:43:45

6693

VIEWS MheeYokLoh

Google Maps เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ แปลชื่อสถานที่ เพื่อให้เดินทางในต่างประเทศได้สะดวกขึ้น

Google Maps เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ แปลชื่อสถานที่ เพื่อให้เดินทางในต่างประเทศได้สะดวกขึ้น

นาทีนี้ Google Maps กลายเป็นส่วนสำคัญในการเดินทางของใครหลายคนไปแล้ว โดยเฉพาะการเดินทางในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยอย่างในตางประเทศ ที่ภาษาก็อาจเป็นอุปสรรค์ต่อการเดินทางของเราไม่มากก็น้อย

ล่าสุด Google เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ให้กับ Maps ซึ่งจะช่วยแปลชื่อสถานที่นั้นๆ จากที่เป็นภาษาท้องถิ่น ให้เป็นภาษากลางซึ่งจะทำให้ผู้เดินทางเข้าใจสถานที่นั้นได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ระบบยังเพิ่มปุ่ม อ่านออกเสียง เพื่อให้คุณใช้สื่อสารกับคนท้องถิ่นหรือกับแปลเป็นภาษาที่เราเข้าใจได้อย่างสะดวกขึ้นอีกด้วย ซึ่งฟีเจอร์นี้ตอนนี้รองรับทั้งหมด 50 ภาษาทั่วโลก โดยท่านที่อยากลองต้องไปอัพเดตแอป Google Maps เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเสียก่อน ซึ่งบางประเทศอาจต้องรออีกสักหน่อยถึงได้ใช้ฟีเจอร์นี้กันครับ

source: gsmarena