Camera : เปิดตัวเลนส์ Tokina atx-i 11-20mm F2.8 CF เลนส์มุมกว้างสำหรับกล้อง DSLR

น้าป๋วย | 19 มิ.ย. 2563 20:06:43

795

VIEWS น้าป๋วย

Camera : เปิดตัวเลนส์ Tokina atx-i 11-20mm F2.8 CF เลนส์มุมกว้างสำหรับกล้อง DSLR

Tokina ผู้ผลิตเลนส์อิสระจากประเทศญี่ปุ่นเปิดตัวเลนส์รุ่นใหม่ Tokina atx-i 11-20mm F2.8 CF โดยเลนส์ดังกล่าวเป็นเลนส์สำหรับกล้อง DSLR ซึ่งมีให้เลือกใช้งานเมาท์ Nikon และ Canon สำหรับเลนส์ Tokina atx-i 11-20mm F2.8 CF สามารถใช้งานได้กับกล้องที่ใช้เซ็นเซอร์ขนาด APS-C ให้ค่ารูรับแสงกว้าง F2.8 คงที่ตลอดทุกช่วงซูม ขนาดหน้าฟิลเตอร์ 82mm ประกอบด้วยชิ้นเลนส์ 14 ชิ้น 12 กลุ่ม กลีบรูรับแสง 9 ใบ ชิ้นเลนส์ Aspherical 3 ชิ้น,  Low Dispersion 3 ชิ้น เคลือบผิวแบบ Anti-reflective multi-layer coated ระยะโฟกัสใกล้สุด 0.28 เมตร สนนราคาเปิดตัว 73,000 เยน หรือประมาณ 21,000 บาท

ที่มา : cameraegg