ผู้ใช้งาน Wear OS ของ Google รอรับการอัพเดทใหม่ ปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีกว่าเดิม

กู๊ดดรีม | 14 ส.ค. 2563 12:32:22

1459

VIEWS กู๊ดดรีม

ผู้ใช้งาน Wear OS ของ Google รอรับการอัพเดทใหม่ ปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีกว่าเดิม

ผู้ใช้งาน Wear OS ของ Google รอรับการอัพเดทใหม่
ปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีกว่าเดิม

Wear OS ประกาศการอัพเดท OTA ในครั้งต่อไป จะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้เข้าถึงข้อมูลรวมไปถึงขั้นตอนการจับคู่ที่สามารถใช้งานได้ง่ายและเร็วขึ้นกว่าเดิม และที่สำคัญก็คือการปรับปรุง UI ให้ควบคุมได้ง่ายขึ้น เพื่อจัดการหมวดนาฬิกาและการออกกำลังกายต่างๆ

สำหรับการอัพเดทใหม่ Wearables เรื่องของระบบปฏิบัติการก็จะมีการขยายระดับประสิทธิภาพด้วยแพลตฟอร์มของ Qualcomn Snapdragon Wear 4100 และ 4100+ ใหม่ จะประมวลผลข้อมูลสำคัญได้รวดเร็วทั้งการจับเวลาแบบแฮนด์ฟรี การติดตามเพื่อการออกกำลังกาย พร้อมสร้างตัวจับเวลาการล้างมือเพื่อสุขอนามัยที่ดีในช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19

นอกจากนี้จะยังมีการปรับปรุงรูปแบบการรายงานสภาพอากาศที่สวยงามน่าใช้งานกว่าเดิม สามารถแจ้งเตือนสภาพอากาศรายชั่วโมงได้ด้วย

สำหรับการอัพเดทใหม่ก็จะเน้นในเรื่องของการใช้งานที่รวดเร็วและง่ายดายมากกว่าเดิม ช่วงเวลาที่จะเปิดให้อัพเดทยังไม่มีรายงานวันเวลาที่แน่นอน ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรจะนำมารายงานและแจ้งเตือนให้อัพเดทกันต่อไป จะได้ใช้งานอุปกรณ์กันอย่างคุ้มค่าเต็มประสิทธิภาพที่สุด

Source: android-developers