pornhub .org ก็ไม่รอด! กระทรวงดิจิทัลตามเจอ สั่งบล็อคทุกช่องทางแล้วด้วยความไวแสง!!

กู๊ดดรีม | 3 ธ.ค 2563 09:52:04

20800

VIEWS กู๊ดดรีม

pornhub .org ก็ไม่รอด! กระทรวงดิจิทัลตามเจอ สั่งบล็อคทุกช่องทางแล้วด้วยความไวแสง!!

น่าจะเป็นข่าวที่ทำให้ชายไทยคลั่งมากที่สุดในปีนี้แล้วกับการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีคำสั่งบล็อคเว็บไซต์ Pornhub เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 แต่ภายในระยะเวลาไม่ทันข้ามวัน ประชากร Pornhub ก็สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ได้เช่นเดิมด้วยช่องทางใหม่กับการเปลี่ยนนามสกุล .com เป็น .org แต่หลังจากผ่านมา 1 เดือนเต็มๆ pornhub .org ก็ถูกค้นพบอีกครั้งและสั่งบล็อคเนื้อหาเช่นเดียวกัน ช่างเป็นการค้นพบที่รวดเร็วเหนือแสง!

โดย pornhub .org ถูกระงับ บล็อกทุกช่องทางทั้งเว็บไซต์และ application ในทุกเครือข่ายด้วยรายละเอียดเนื้อหาเดิมว่ามีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.การพนัน พ.ศ 2478

แม้ว่า pornhub .org จะปลิวไปแล้ว แต่ความเคลือบแคลงใจยังคงมีอยู่ กับความสงสัยในการทำงานของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับคำถามมากมายที่ไม่ใช่แค่คนไทยตั้งข้อสงสัย แต่เป็นสิ่งที่ทั่วโลกก็กำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด ว่าเหตุใดรัฐบาลจึงมีการระงับเนื้อหาของ Pornhub ในช่วงเวลานี้ ซึ่งเป็นช่วงที่เหตุการณ์ในประเทศไทยปัจจุบันกำลังมีความอ่อนไหว ทั้งๆ ที่การเข้าถึงเว็บเว็บนั้นมีมานานมากแล้ว

สำหรับชาว Pornhub หลังจากได้รู้ข่าวนี้ ก็คงไม่รู้สึกหวั่นไหวแต่อย่างใด เพราะมีทางหนีทีไล่ที่เตรียมการมาเป็นอย่างดี นับว่าเป็นกลุ่มประชากรที่แข็งแกร่งและสามัคคีที่สุดแล้วในเวลานี้