Samsung Galaxy S21 Series ในบางประเทศมีการตัดฟังค์ชั่น MST สำหรับ Samsung Pay ออกไป

MheeYokLoh | 22 ม.ค. 2564 10:30:00

955

VIEWS MheeYokLoh

Samsung Galaxy S21 Series ในบางประเทศมีการตัดฟังค์ชั่น MST สำหรับ Samsung Pay ออกไป

มีรายงานว่า Samsung Galaxy S21 Series ถูกตัดฟังค์ชั่นการชำระเงินแบบ MST สำหรับ Samsung Pay ออกไปครับ ซึ่งต่อมามีรายงานเพิ่มเติมออกมาอีกว่าฟังค์ชั่นดังกล่าว สำหรับบางประเทศจะไม่ถูกตัด แต่บางประเทศจะถูกตัดออกไป

ระบบ MST บนสมาร์ทโฟนใช้สำหรับจุดชำระเงินที่มีเครื่องอ่านแถบแม่เหล็กบนการ์ดรุ่นเก่าๆ ครับ ซึ่งสำหรับในสหรัฐถือเป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะเครื่องชำระเงินในสหรัฐยังเป็นแบบ MST เสียเยอะ

ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าการรองรับ MST ขึ้นอยู่กับชิปประมวลผลที่ใช้ก็เป็นได้ โดยในสหรัฐใช้ Snapdragon ในขณะที่ในยุโรป ซึ่งเครื่องรองรับ MST คือรุ่นที่ใช้ Exynos ก็เป็นได้

แต่อย่างไรก็ตาม เครื่องในยุโรปก็ยังมีบางประเทศที่ได้ และไม่ได้ครับ เช่น ในฝรั่งเศส อิตาลี และเยอรมัน ไม่มีระบบ MST ในขณะที่ในเนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ และรัสเซีย กลับมี

ตรงนี้อาจต้องรอการยืนยันจาก Samsung อีกทีครับ ซึ่งสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้จ่ายผ่าน Samsung Pay อาจไม่ต้องคิดมากเรื่องนี้ก็ได้ 55+

source: xda-developers