ไม่ใช่แค่ประเทศไทย ที่เยอรมนี นักเรียนต้องออกมาเรียนออนไลน์ท่างกลางหิมะตก เพราะสัญญานเน็ตไม่ดี

น้าป๋วย | 28 ม.ค. 2564 02:08:02

929

VIEWS น้าป๋วย

ไม่ใช่แค่ประเทศไทย ที่เยอรมนี นักเรียนต้องออกมาเรียนออนไลน์ท่างกลางหิมะตก เพราะสัญญานเน็ตไม่ดี

ยุดที่โควิด-19 กำลังระบาด หลายๆประเทสก็มีนโยบายให้นักเรียนได้เรียนออนไลน์เพื่อลดการแพร่ระบาด แต่ปัญหาของการเรียนออนไลน์ก็มีอยู่เหมือนกัน โดยเฉพาะเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต กรณีนี้ไม่ใช่แค่ในเมืองไทย แต่ที่เยอรมนี นักเรียนหญิงนามว่า Selina Seebauer ต้องออกมานั่งเรียนออนไลน์ท่ามกลางหิมะตก เนื่องจากที่บ้านนั้นไม่มีสายอินเตอร์เน็ต เพราะทางบริษัทที่ติดตั้งอินเตอร์เน็ตทำแค่ลากสายทิ้งไว้ ยังไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณให้ ทำให้ต้องพึ่งการใช้งานด้วยสมาร์ทโฟนแทน แต่ในบ้านก็อับสัญญาณ จึงต้องออกมายั่งเรียนนอกบ้านท่ามกลางหิมะและอากาศที่เหน็บหนาว

ล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของเยอรมนีได้สั่งการให้บริษัทที่ดำเนินการติดตั้งอินเตอร์เน็ตทำการแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อย น้องจะได้เรียนออนไลน์ที่บ้านได้ ไม่ต้องออกมานั่งตากหิมะหนาวเหน็บ ซึ่งทางคุณพ่อของ Selina Seebauer ก็รู้สึกสบายใจที่ลูกจะได้เรียนในบ้านได้อย่างสบายใจ

ที่มา : bild