สกอตแลนด์ ผลิตพลังงานหมุนเวียนจากลมและน้ำได้ 97 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการของประเทศในปี 2020

MheeYokLoh | 29 มี.ค. 2564 12:00:00

947

VIEWS MheeYokLoh

สกอตแลนด์ ผลิตพลังงานหมุนเวียนจากลมและน้ำได้ 97 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการของประเทศในปี 2020

ย้อนกลับไปในปี 2011 ประเทศ สกอตแลนด์ ได้ตั้งเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสีเขียวให้กับประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศ โดยใช้จากพลังงานหมุนเวียนให้เทียบเท่าร้อยละ 100 ภายในปี 2020 และเมื่อถึงปีที่ตั้งเป้าหมาย แม้ว่าประเทศไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ แต่ก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้ร้อยละ 97.4 ของไฟฟ้าทั้งหมดแล้ว

แคลร์ แม็ค ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านการค้ากล่าวเพิ่มเติมว่า อุตสาหกรรมนี้มีการผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนมากกว่า 3 เท่า และได้ผลิตไฟฟ้าเพียงพอที่จะจ่ายไฟเทียบเท่ากับครัวเรือนมากกว่า 7 ล้านครัวเรือน และพลังงานลมยังคงเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนอันดับต้นๆ ของประเทศ แม้ว่าพลังงานน้ำจะเติบโตมากที่สุดในปีที่แล้วก็ตาม

ทางการสก็อตหวังว่าแหล่งพลังงานหมุนเวียนจะสามารถตอบสนองความต้องการพลังงานของประเทศได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ทั้งไฟฟ้า ความร้อน และการขนส่งภายในปี 2030 ซึ่งยังต้องมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากมายเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นเรื่องของการขนส่ง และเครื่องทำความร้อน

แม็คกล่าวว่า "การขนส่งในประเทศ และเชิงพาณิชย์คิดเป็นเกือบ 25 เปอร์เซ็นต์ของพลังงานที่ใช้ในสกอตแลนด์ โดยมีความร้อนมากกว่าครึ่งหนึ่ง และมากกว่าครึ่งหนึ่งของการปล่อยก๊าซ" ปัจจุบันแหล่งพลังงานหมุนเวียนตอบสนองความต้องการความร้อนที่ไม่ใช่ไฟฟ้ามีเพียง 6.5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ภาคอุตสาหกรรมและรัฐบาลต้องทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้น และเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาด 100% ในปี 2045

Holly O'Donnell ผู้จัดการสภาพภูมิอากาศ และนโยบายพลังงานของ WWF Scotland เรียกร้องให้มีการเร่งการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า EV และเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับการทำความร้อนหมุนเวียน สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้สกอตแลนด์พึ่งพาพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นสำหรับการทำความร้อนและการขนส่ง รวมทั้งการปล่อยมลพิษที่มาจากแหล่งเหล่านั้นลดลงอีกด้วย

source: engadget