ฟังก์ชั่นค้นหาผ่านภาพ Google Goggles พร้อมเปิดให้ใช้งานบน iPhone 4 แล้ว!

ป๋าเอก | 6 ต.ค. 2553 08:40:42

4874

VIEWS ป๋าเอก

ฟังก์ชั่นค้นหาผ่านภาพ Google Goggles พร้อมเปิดให้ใช้งานบน iPhone 4 แล้ว!