IT: รู้จักการส่งข้อมูลรูปแบบ NFC แล้วหรือยัง?

ทีมงานTechXcite | 1 พ.ค. 2554 01:09:03

5605

VIEWS ทีมงานTechXcite

:: NFC ? ::

 

การส่งข้อมูลรูปแบบใหม่ ที่กำลังมาในอนาคตข้างหน้านี้ คือ Near Field Comunication หรือเรียกสั้นๆ ว่า NFC ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่ประสิทธิภาพสูง และกำลังเป็นที่สนใจสำหรับสถาบันการเงินอีกด้วย


NFC คือ เทคโนโลยีไร้สายรูปแบบหนึ่ง ที่ใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ในการส่งข้อมูลร่วมกัน มีลักษณะคล้ายๆ Bluetooth แต่ว่าจุดเด่นของ NFC นั้น จะมีอัตราการส่งข้อมูลที่เร็วกว่า Bluetooth มาก เนื่องจากตัวอุปกรณ์สามารถสื่อสารกันได้เพียง 1 ใน 10 วินาทีเท่านั้น


นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้งานแทนการจ่ายด้วยเงินสด ซึ่งจะเป็นการใช้จ่ายแบบ Micro Payment ที่ใช้กันทั่วๆป ตามร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อต่างๆ หรือแทนบัตรเครดิตที่ใช้ซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้าได้เช่นกัน

MeclozA TechxcitE