โปรโมชั่นบานาน่าไอที งาน Commart Thailand 2012

ทีมงานTechXcite | 21 มี.ค. 2555 10:24:49

23923

VIEWS ทีมงานTechXcite

โปรโมชั่นบานาน่าไอที งาน Commart Thailand 2012

 โปรโมชั่นบานาน่าไอที งาน Commart Thailand 2012

รวมโปรโมชั่นงาน Commart 2012 ของบานาน่าไอที [[Banana IT Commart 2012]] ไม่ว่าจะเป็น Smart Phone, โน้ตบุ๊ค หรืออุปกรณ์ไอทีต่างๆ มากมาย เพื่อนๆ ชาว TechXcite สนใจลองไปชมกันเลย

 โปรโมชั่นบานาน่าไอที งาน Commart Thailand 2012 หน้าที่ 1

 โปรโมชั่นบานาน่าไอที งาน Commart Thailand 2012 หน้าที่ 2


 

 โปรโมชั่นบานาน่าไอที งาน Commart Thailand 2012 หน้าที่ 3

 

 โปรโมชั่นบานาน่าไอที งาน Commart Thailand 2012 หน้าที่ 4


 โปรโมชั่นบานาน่าไอที งาน Commart Thailand 2012 หน้าที่ 5

 

 โปรโมชั่นบานาน่าไอที งาน Commart Thailand 2012 หน้าที่ 6


 โปรโมชั่นบานาน่าไอที งาน Commart Thailand 2012 หน้าที่ 7

 

 โปรโมชั่นบานาน่าไอที งาน Commart Thailand 2012 หน้าที่ 8


 โปรโมชั่นบานาน่าไอที งาน Commart Thailand 2012 หน้าที่ 9

 

 โปรโมชั่นบานาน่าไอที งาน Commart Thailand 2012 หน้าที่ 10


 โปรโมชั่นบานาน่าไอที งาน Commart Thailand 2012 หน้าที่ 11

 
 โปรโมชั่นบานาน่าไอที งาน Commart Thailand 2012 หน้าที่ 12


 โปรโมชั่นบานาน่าไอที งาน Commart Thailand 2012 หน้าที่ 13

 โปรโมชั่นบานาน่าไอที งาน Commart Thailand 2012 หน้าที่ 14

 โปรโมชั่นบานาน่าไอที งาน Commart Thailand 2012 หน้าที่ 15

 โปรโมชั่นบานาน่าไอที งาน Commart Thailand 2012 หน้าที่ 16