All Article
Apple คาดใช้กล้องใต้หน้าจอบนไอโฟนเครื่องแรกหลังปี 2026 ซึ่งน่าจะเป็น iPhone 19 Series
175 พี่หมี | 7 ธ.ค 66 10:48
Apple ใช้รอยบากรูปทรงเม็ดยาหรือที่มีชื่อว่า Dynamic Island มาสองครั้งบน iPhone Pro รุ่นต่างๆ แต่เป้าหมายระยะยาวคือการเปลี่ยนไปใช้ iPhone แบบเต็มหน้าจอ ไร้รอยบากนั่นเอง ล่าสุดแหล่งข่าวจากเกาหลี TheElec รายงานว่า iPhone เครื่องแรกที่มีกล้องใต้จอแสดงผล (UDC) จะเปิดตัวหลังปี 2026 เป็นต้นไป
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy