Camera Article
ชาว Canon ดีใจ เมื่ออนุญาตให้ Tamron และ SIGMA วทำเลนส์เมาท์ Canon  RF ได้
556 น้าป๋วย | 24 เม.ย. 67 15:19
เป็นอีกหหนึ่งข่าวที่ทำให้ผู้ใช้งานกล้อง Canon ใจฟู เพราะล่าสุดได้มีการเปิดให้ผู้ผลิตเลนส์อิสระชื่อดังทั้ง Tamron และ SIGMA ได้มีโอกาสในการผลิตเลนส์ที่เป็นเมาท์ Canon RF ได้เรียบร้อยแล้ว โดยในช่วงแรกทาง Tamron เองก็ได้เปิดตัวเลนส์ที่เป็นเมาท์ RF กับ Tamron 1-20mm F/2.8 Di III-A RXD (Model B060) สำหรับกล้องที่ใช้เซ็นเซอร์ APS-C ส่วนทาง SIGMA ก็เปิดไลน์การผลิตเลนส์ออกมาถึง 6 รุ่นที่เป็นเมาท์ RF ได้แก่ SIGMA 18-50mm f/2.8 DC DN, SIGMA 10-18mm f/2.8 DC DN, SIGMA 16mm f/1.4 DC DN, SIGMA 23mm f/1.4 DC DN, SIGMA 30mm f/1.4 DC DN และ SIGMA 56mm f/1.4 DC DN ซึ่งใช้งานกับกล้องเซ็นเซอร์ APS-C เช่นเดียวกัน ซึ่งแน่นอนว่าเลนส์ทั้งหมดที่ออกมาจะรองรับการทำงานเต็มระบบกับกล้อง Canon ที่เป็นเมาท์ RF ได้อย่างแน่นอน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy