ลือล่าสุดเผย ! กล้อง ToF จะมีเฉพาะบน iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max เท่านั้น รุ่นเริ่มต้นไม่มีนะจ๊ะ !!
ลือล่าสุดเผย ! กล้อง ToF จะมีเฉพาะบน iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max เท่านั้น รุ่นเริ่มต้นไม่มีนะจ๊ะ !!
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy