แฟนเซ็ง! iPhone 12 Pro ทั้ง 2 รุ่นจะมาพร้อมจอ 60Hz เหมือนเดิม ไม่ใช่ 120Hz เพราะติดปัญหา
แฟนเซ็ง! iPhone 12 Pro ทั้ง 2 รุ่นจะมาพร้อมจอ 60Hz เหมือนเดิม ไม่ใช่ 120Hz เพราะติดปัญหา
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy