สุดทึ่ง!! AI จะสามารถวิเคราะห์เชื้อ Covid-19 ได้ เพียงแค่ได้ยินเสียงไอจากผู้ป่วย!?
สุดทึ่ง!! AI จะสามารถวิเคราะห์เชื้อ Covid-19 ได้ เพียงแค่ได้ยินเสียงไอจากผู้ป่วย!?
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy