Zepp Health เผยช่วงไตรมาสแรกของปี 64 มียอดการส่งออกสมาร์ทวอทช์ทั่วโลก ติดอันดับที่ 4 ในตลาดอุปกรณ์สวมใส่สำหรับผู้ใหญ่
Zepp Health เผยช่วงไตรมาสแรกของปี 64 มียอดการส่งออกสมาร์ทวอทช์ทั่วโลก ติดอันดับที่ 4 ในตลาดอุปกรณ์สวมใส่สำหรับผู้ใหญ่
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy