เผยราคาต้นทุนวัสดุ iPhone 13 Pro รุ่น 256GB อยู่ที่ 19,300 แต่ราคาขายจริงอยู่ที่ 42,900 บาท
เผยราคาต้นทุนวัสดุ iPhone 13 Pro รุ่น 256GB อยู่ที่ 19,300 แต่ราคาขายจริงอยู่ที่ 42,900 บาท
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy