เผยโมเดล Samsung Galaxy S22 Ultra โชว์ดีไซน์รอบเครื่อง พร้อมกรอบกล้องดีไซน์ใหม่ (มีคลิป)
เผยโมเดล Samsung Galaxy S22 Ultra โชว์ดีไซน์รอบเครื่อง พร้อมกรอบกล้องดีไซน์ใหม่ (มีคลิป)
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy