ลือ Google Pixel 6 และ Pixel 6 Pro จะได้อัพเดต Android เวอร์ชั่นใหม่ 4 ครั้ง และอัพเดตความปลอดภัย 5 ปี
ลือ Google Pixel 6 และ Pixel 6 Pro จะได้อัพเดต Android เวอร์ชั่นใหม่ 4 ครั้ง และอัพเดตความปลอดภัย 5 ปี
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy