สงสัยจะหายป่วยแล้ว แฮ่! Intel เตรียมตัดตัว "i" ออกจากชื่อ CPU และเพิ่มรุ่นใหม่ตัวท็อป Ultra
สงสัยจะหายป่วยแล้ว แฮ่! Intel เตรียมตัดตัว "i" ออกจากชื่อ CPU และเพิ่มรุ่นใหม่ตัวท็อป Ultra
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy