ไม่ได้เก่งแค่เรื่องเกมมิ่ง!? ZTE โชว์ภาพสมาร์ทโฟนกล้องเทพตัวใหม่ ใช้เซ็นเซอร์ 1 นิ้ว + เลนส์ 35 มม.
ไม่ได้เก่งแค่เรื่องเกมมิ่ง!? ZTE โชว์ภาพสมาร์ทโฟนกล้องเทพตัวใหม่ ใช้เซ็นเซอร์ 1 นิ้ว + เลนส์ 35 มม.
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy